krevetky

27.03.2010 14:32

jedna ze samic opět nosí vajíčka, z minulých vajíček jsem zatím nenašel jediné mládě.

Astrildi rákosní nosí seno do budky, druhou budku začali navštěvovat astrildi bělolící.

Vyhledávání

Kontakt