Chované druhy

Ptáci:

amada gouldové

zebřička pestrá

Savci:

králík ZBČ

Ryby:

karas zlatý 

Žáby:

Afrixalus dorsalis

Hyperolius riggnebachi

Bezobratlí:

piskořka věžovitá

Drosophila hydei

Musca domestica

Neocaridina denticulata Red Cherry