gouldky

27.09.2009 09:21

venku už začíná být trochu zima, gouldkám už byla a tak opustily oplozenou snůšku. Proto byly přesunuty do vnitřní ubikace.

Vyhledávání

Kontakt