zajímavosti a postřehy

28.10.2011 19:28

 

Již několik let chovám exotické ptactvo, zejména tzv. droboť. Tu mám umístěnou ve venkovní voliéře i ve vnitřních vitrínách. Ptáci ve venkovní voliéře jsou zajímavým objektem pozorování, ve velké voliéře vynikne jejich způsob života lépe než ve vitríně. Ptáci mají možnost zdržovat se v hustě zarostlé části, což s oblibou činí astrild rákosní. Ve stínu stromků v klidu posedávají a občas okusí nějakou tu větvičku. Úplně jiné chování mají amady tříbarvé, ty neustále šmejdí voliérou, dokonce lezou do jakési jeskyňky vytvořené kůrou, hledají, co by se dalo sezobnout. Několikrát jsem měl možnost pozorovat amady jak nosí ulitu páskovky, také jsem viděl, jak nosí v zobáku dospělce majky.  Tento brouk vylučuje nechutnou kapalinu, možná proto nebyl nakonec sežrán.

Ptáci ve venkovní voliéře lákají i místní druhy, na voliéru se létají podívat sýkorky- koňadra i modřinka, vrabci, budníčci, hrdličky a také pěnice. Tyto volně žijící ptáky zřejmě láká pohyb uvnitř voliéry, možná zde mají jakýsi pocit bezpečí. Může se také jednat o pouhou zvědavost.

Venkovní voliéra samozřejmě nemůže uniknout pozornosti dravců. Mladého krahujce od náletu na pletivo, neodradilo ani to, že jsem stál uvnitř. Osazenstvo voliéry se mohlo strachy pominout. Nakonec krahujec poodlétl do křoví za kosem. Jednalo se o nezkušeného lovce. Jiný krahujec bohužel po takovéto chybě zemřel, po nárazu do pletiva se asi chtěl občerstvit vodou ze sudu, ale spadl do něj a utopil se.

Zajímavé je, že australská droboť reaguje na varovný pokřik volně žijících ptáků. Při varovném volání kosa nastane ve voliéře okamžitý poplach.

Další zajímavost, kterou se podařilo v mém chovu vypozorovat je návyk na krmící osobu. Ptáci, po mém příchodu do voliéry, létají poměrně klidně, jde-li krmit někdo jiný, nastává ve voliéře zmatek a ptáci jen velmi neochotně opouštějí venkovní výlet, aby mohli být na noc zavřeni. V mé přítomnosti opouštějí spořádaně venkovní výlet během krátké chvíle. Tento zažitý pořádek porušují pouze noví jedinci a čerstvě vylétlá mláďata. Tuto situaci jsem bohužel na vlastní oči nepozoroval, když jsem doma, nikdo mi ptáky nechce krmit…

Nejzajímavější ve vnitřních vitrínách je možnost pozorovat ptáky jak reagují na sklo. Jedinci daní poprvé do skleněné vitríny vráží několik prvních hodin do skla při každém sebemenším vyrušení. Časem se snižuje počet nárazů, až ustanou úplně, pouze při nových situacích ptáci občas narazí. Jeden pár amad gouldových, který jsem kdysi měl, byl schopen nenarazit do skla i při luxování uvnitř vitríny. Tento pár neulétl při luxování a respektoval skleněná dvířka, když byla odsunuta. Amadiny gouldové jsou schopny si sklo pamatovat lépe než ostatní druhy ptáků, které chovám. Momentálně drží rekord jeden pásovník, který zůstal ve vitríně i po odstranění skel a odstraňování novin ze dna. Nakonec ale vyletěl, protože noviny se k němu dostaly moc blízko.

Vyhledávání

Kontakt